Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
свідоцтва та ліцензії
правила надання фінансових послуг
органи управління
наші реквізити
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
наші філії 

ДО УВАГИ

 ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ОЩАДНІСТЬ»

І. Всі платежі по кредитах на період карантину просимо здійснювати шляхом: 

1.    Безготівкових розрахунків в банку або поштовому відділенні із зазначенням реквізитів:

«КС «Ощадність»

Код ЄДРПОУ 23843422

р/р №UA043157840000026507300735800

філія Хмельницьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м.Хмельницький

призначення платежу: погашення кредиту за договором №(вказати номер договору) від (вказати дату укладання договору), укладеного із (вказати прізвище, з ким укладено договір)       

2.    Через термінал самообслуговування ОЩАДБАНКУ:

Для здійснення операції в терміналі потрібно в меню обрати «ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ» і вибрати «КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЩАДНІСТЬ», натиснути кнопку «РЕДАГУВАТИ» та заповнити необхідні реквізити.

 

ІІ. Договори на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки в період карантину будуть пролонговані на тих самих умовах. Нараховані проценти  по депозитах будуть виплачені по закінченню карантину або безготівково при наявності у вкладника платіжної картки.

 

Довідки за телефонами:

067-381-12-46               067-370-64-21

 

Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові!!!


      1) про державну реєстрацію кредитної спілки, а саме, – дату державної реєстрації:26.02.2004, дату запису:26.02.2004,номер запису: 1 676 120 0000 000150, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

      2)інформацію щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме, - серія КС, номер 17 і дата видачі 26.02.2004 Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

       3).контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки, а саме, –  Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua

        4.) інформацію про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) – за відсутності у кредитної спілки власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ”, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 823 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями), власники істотної участі відсутні.
Перелік фінансових послуг, що надаються КС "Ощадність":

- Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
- Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
- Надання кредитів іншим кредитним спілкам
- Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Відомості про ліцензії КС "Ощадність" на здійснення діяльності:

 - Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»    

(початок дії ліцензії 09.06.2015, дата переоформлення ліцензії 23.06.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

- Ліцензія «Діяльність КС з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки» (початок дії ліцензії 11.07.2011, дата переоформлення ліцензії 23.06.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)   

To topКредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України